SPLOŠNI POGOJI

AVTORSTVO

Vsa objavljena vsebina na spletni strani www.kaissa-foto.si, vključno s fotografijami, je last KAISSA FOTO, Fotografska dejavnost, Kaja Kristovič, s.p. in je avtorsko zaščitna. 

Fotograf dovoljuje stranki reproduciranje fotografij za nekomercialno uporabo. Stranka si lahko fotografije shrani v elektronski obliki ter objavi fotografije v javnosti (objava na zasebnih socialnih omrežjih), ob deljenju fotografij na socialnih omrežjih pa mora obvezno navesti avtorja (Instagram: @kaissa.jpg; Facebook: @KaissaFoto).

V primeru komercialne objave je stranka dolžna fotografa obvestiti in se posebej dogovoriti za pogoje komercialne uporabe.

 

FOTOGRAFINJA

Je oseba, ki izvaja fotografiranje za KAISSA FOTO, Fotografska dejavnost, Kaja Kristovič, s.p. ali zunanji partner, ki storitev izvaja za KAISSA FOTO, Fotografska dejavnost, Kaja Kristovič, s.p. na terenu, na domu naročnika ali v najetem prostoru.

 

REZERVACIJA TERMINA

Z rezervacijo termina potrjujete, da ste si ogledali fotografije na spletni strani, prav tako pa tudi da ste seznanjeni s ponudbo in cenikom. Termin izbere naročnik glede na podane možnosti s strani fotografinje. S pisno potrditvijo termina in navedbo podatkov (ime, priimek, naslov, tel. številka, email) naročnik potrjuje, da je seznanjen z vsemi splošnimi pogoji fotografinje in se z njimi strinja. 

 

STORITEV

V primeru okvare ali kraje fotografske opreme fotografinje na samem dogodku, fotografinja ni odgovorna za nastalo škodo z manjkajočimi fotografijami.

 

SLOG OBLIKOVANJA IN IZBOR FOTOGRAFIJ

Spreminjanje stila oblikovanja ni možno.

Fotograf si pridržuje izključno pravico nad izborom fotografij, ki jih stranki dostavi. Po svojem navdihu izbere najboljše, jih obdela po umetniškem navdihu, vendar skladno z dosedanjim objavljenim delom, s katerim je stranka seznanjena.

V primeru ČB fotografije ni možno naknadno naročiti barvne fotografije. Fotografinja sama izbere določeno število fotografij, ki jih bo naročnik dobil.

Fotografije so dostavljene v zasebni spletni galeriji. Produkti so dostavljeni osebno ali po pošti, glede na dogovor s stranko.

Fotografinja izbere primerne fotografije za izdelavo fotoknjige, se posvetuje z naročnikom o izbiri fotografij in slogu oblikovanja fotoknjige.

Naročnik ne more naročiti surovih raw formatov ali neobdelanih fotografij. 

 

ROK DOBAVE

Naročnik prejme poročne fotografije na USB ključku najkasneje v roku treh mesecev (odvisno od letnega časa in zasedenosti) ob ponovnem srečanju v živo ali po pošti na dogovorjen naslov. Za datume povezane z dobavo fotoknjig, fotografinja ne odgovarja, saj je ta odvisen od datuma naročila in predvidenega časa dostave tiskarskega podjetja. Prav tako ne odgovarja za prekoračitev dogovorjenih rokov distribucije fotografij v primeru nepredvidljivih dogodkov. Naročnik poročne fotoknjige paket prevzame osebno na ponovnem srečanju s fotografinjo. Urejene fotografije ostalih dogodkov (fotografije rojstnega dne, družinske fotografije, poslovni portreti, itd.) pa prejmete v roku dveh tednov od plačila.

 

ARHIV IN ORIGINALI FOTOGRAFIJ

Ne zagotavljam obstojnosti arhiva, zato vam priporočam, da si kopijo arhiva zagotovite sami.

 

UPORABA FOTOGRAFIJ S STRANI FOTOGRAFINJE

Vsi fotografski izdelki so last KAISSA FOTO. Fotografije se lahko uporabijo na družabnih omrežjih le v primerih, ko se stranka s tem strinja in podpiše pogodbo o modelu in se strinja z GDPR, v primeru otrok do starosti 18. let pa prevzemajo odgovornost za njihovo objavo starši in ti zanje podpišejo pogodbo o modelu in strinjanje z GDPR. Fotografije se na družabnih omrežjih ne poimenujejo ali označijo. Fotografinja ne odgovarja za kakršnokoli označevanje ali poimenovanje s stran ostalih uporabnikov.

 

NEPREDVIDLJIVE SITUACIJE TEKOM FOTOGRAFIRANJA

V primeru nesreče na delovnem mestu katere posledica je osebna poškodba fotografinje, njenih sodelavcev ali strank, oziroma katere posledica je poškodba opreme in nezmožnost za delo, se fotografinja odvezuje vse odgovornosti. Če je možno se fotografiranje ponovi ob sporazumnem dogovoru novega termina.


POTNI STROŠKI

Fotograf opravlja fotografiranje na domu ter v naravi, za kar se obračunajo potni stroški. V radiju 30 km iz Stojncev se potni stroški ne obračunajo. Kilometrina nad 20km iz Stojncev se obračuna v višini 0,37 EUR/km.

 

NESOGLASJE

Fotograf in naročnik se dogovorita, da bosta reševala vsa nesoglasja sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.
Velja od 1.4.2024 dalje.